พื้นไม้ลามิเนต HARO ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม PEFC 100%


เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 ที่ผ่านมานั้น พื้นไม้ลามิเนต HARO เป็นผู้ผลิตพื้นไม้สำเร็จรูปรายแรกที่ใช้วัตถุดิบผ่านการรับรองจาก PEFC 100% ซึ่งจะทำให้ผู้บริโภคสามารถมั่นใจได้ว่า ได้ใช้ผลิตภัณฑ์จากป่า HARO Forest ที่มีการควบคุมดูแลและรักษาสมดุลย์การปลูกพืชหมุนเวียนที่ดีมากลดการทำลายเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วย อีอย่างก็เพื่อช่วยถนอมธรรมชาติ รักษาธรรมชาติของป่าไม้ให้คงมีความอุดมสมบูรณ์อยู่คู่กับโลกใบนี้อย่างยั่งยืน

Comments are closed.